ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020 roku

Klasa 1a       - godz. 800   - jadalnia

Klasa 1b       - godz. 845   - jadalnia

Klasa 2a       - godz. 930   - sala 32

Klasa 2b       - godz. 930   - sala 31

Klasa 3a       - godz. 1000 - sala 26

Klasa 3b       - godz. 1000 - sala 28

Klasa 4a       - godz. 1030 - sala 21

Klasa 4b       - godz. 1030 - sala 6

Klasa 5a       - godz. 1030 - sala 27

Klasa 6a       - godz. 1100 - sala 28

Klasa 6b       - godz. 1100 - sala 5

Klasa 6c        - godz. 930  - sala 6

Klasa 7a       - godz. 1130 - sala 16

Klasa 7b       - godz. 1130  - sala 17

Klasa 7c        - godz. 1130  - sala 18

Klasa 7d       - godz. 1400  - sala 21

Klasa 8a       - godz. 1200  - sala 20

Klasa 8b       - godz. 1200  - sala 25

 W budynku szkoły poruszamy się w maseczkach i zachowujemy dystans społeczny. 

KLASY I - do budynku z uczniem wchodzi tylko jeden rodzic

KLASY II - VIII - do budynku wchodzą tylko uczniowie

Nowe artykuły