XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe IWRD

https://www.sympozjum.iwrd.pl/