Pełny koszt obiadów w lutym wynosi:

20 dni x 4,00zł = 80,00zł

Informacja o ewentualnych nadpłatach lub niedopłatach za poprzedni miesiąc będzie przekazana indywidualnie przez LIBRUS

Nowe artykuły