Pełny koszt obiadów w październiku wynosi:

22 dni x 4,00zł = 88,00zł

Informacja o ewentualnych nadpłatach lub niedopłatach  za miesiąc wrzesień będzie przekazana indywidualnie  przez LIBRUS

Nowe artykuły