Informacja o kwocie za obiady w styczniu 2021 zostały przekazane indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dzieci finansowane przez MOPS będą wpisane na listę po dostarczeniu decyzji administracyjnej na rok 2021.

Wpłaty za obiady należy dokonać do 22 stycznia.

Nowe artykuły