Pełny koszt obiadów w październiku wynosi:

22 dni x 4,00zł = 88,00zł

Informacja o ewentualnych nadpłatach lub niedopłatach  za miesiąc wrzesień będzie przekazana indywidualnie  przez LIBRUS

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu odpisywanego obiadu do godziny 8:00 pod numer telefonu:

32 299 64 20 wew. 25

Nowe artykuły