Start Akcje Samorządu Uczniowskiego Koszyczek wielkanocny

 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli  z innymi."
Jan Paweł II

 

KOSZYCZEK WIELKANOCNY

 

Drodzy uczniowie!

Samorząd Szkolny klas 4-6 ogłasza zbiórkę na rzecz podopiecznych Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu

CEL: pomoc potrzebującym

CO ZBIERAMY:

- artykuły higieniczne (pasta do zębów, mydło, szampon, chusteczki)

- odzież (skarpetki dziecięce i młodzieżowe)

- artykuły szkolne i słodycze

DZIĘKUJEMY ZA POMOC WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI

Samorząd Szkolny klas 4-6

CZAS TRWANIA AKCJI: 19.03- 15.04

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: opiekunowie Samorządu klas 4-6 (Magdalena Seweryn, Paweł Cembrzyński)

"Najbardziej niezmiennym  i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
Martin Luther King Jr.