Start Akcje Samorządu Uczniowskiego Projekty zadań Młodzieżowego Budżetu obywatelskiego

W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zostały zaakceptowane następujące projekty:

1. "Smart uczeń + smart TV = smart szkoła" - autor: Martyna Balbierz

2. "Ogródek szkolny" - autor: Szymon Król

3. "Stołówka szkolna" - autor: Katarzyna Staszyk