Start Aktualności Karta rowerowa - egzamin teoretyczny

Karta rowerowa

Egzamin teoretyczny (test) na kartę rowerową odbędzie się w sali nr 20:

KLASA 4a 17.05.2018r. (czwartek) o godz. 11:45

KLASA 4b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

KLASA 4c 21.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 14:35

KLASA 5a 18.05.2018r. (piątek) o godz. 8:55

KLASA 5b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 14:30

KLASA 6a 18.05.2018r. (piątek) o godz. 14:30

KLASA 6b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

KLASA 6c 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie – 35 minut.

Uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu przystępują do egzaminu praktycznego – jazda na rowerze, obsługa techniczna roweru, postepowanie w razie wypadku (w tym I pomoc przedmedyczna).

Termin egzaminu praktycznego zostanie podany w późniejszym czasie.

Na egzamin uczniowie przychodzą z wypełnioną przez rodziców kartą, pobraną od p. Żuromskiej