Start Aktualności Użyj mocy bez przemocy

moc.JPG

Nasz szkoła z przyjemnością weźmie udział w akcji organizowanej przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu pt. „Użyj mocy bez przemocy”.

Uważamy, że poruszana tematyka jest zawsze aktualna wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i nie tylko. Każdy z nas, dorosłych jest odpowiedzialny za zapobieganie przemocy i kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i ich rodzin dlatego bardzo chętnie angażujemy się w proponowaną akcję.