Start Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolenego 2017/2018 odbędzie się 22.06.2018r.
Klasy 1 - 3 o godzinie 9:00
Klasy 4 - 7 o godzinie 10:30

Spotkanie młodzieży z kombatantem- członkiem AK  Stanisławem Lisem dnia 14.06.2018 roku. W spotkaniu wzięły udział klasy: 6a, 4b, 6c.

kombatant01.jpg
kombatant02.jpg
kombatant03.jpg
kombatant04.jpg
kombatant05.jpg
kombatant06.jpg
kombatant07.jpg
kombatant08.jpg
kombatant09.jpg
kombatant10.jpg

Załącznik nr 1 Polityki Ochrony Danych Osobowych

KLAUZULA OGÓLNA DLA RODZICÓW 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Składowej 5.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu jest Paweł Wierzbicki, kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit.e RODO, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 r. poz. 1666), Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

w celu realizacji zadań statutowych szkoły, kontaktu ze szkołą, udziału ucznia w konkursie, zawodach sportowych międzyszkolnych oraz umieszczanie wyników konkursów, zawodów sportowych podczas promowania działań szkoły, bezpieczeństwa uczniów i pracowników, rekrutacji uczniów i pracowników. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować określonego celu, dla którego zebranie danych osobowych jest niezbędne (np.: brak możliwości uczestnictwa ucznia w wycieczce szkolnej, konkursie, zawodach sportowych, brak możliwości zatrudnienia pracownika, brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań szkoły, brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji, brak możliwości wezwania pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka).

5. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Szkoły.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Składowa 5, 41-209 Sosnowiec

tel. 32 299 64 20

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tegoroczne święto Ziemi w naszej szkole miało na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej produkcji zanieczyszczeń z plastiku, a także przedstawienie Ziemi jako planety pełnej niesamowitych zjawisk fizycznych.

Dzieci SP 19 oraz grup „0” przedszkola mogły zobaczyć i wziąć udział w ciekawych doświadczeniach i pokazach prowadzonych na korytarzu oraz podczas apelu.

Urozmaiceniem obchodów Dnia Ziemi były wystawy plakatów, rzeźb z odpadów plastikowych, a także konkurs wiedzy ekologicznej.

Laureaci konkursu wiedzy ekologicznej:

I miejsce – Szymon Król kl 6a,

II miejsce – Szymon Szopa 5b

III miejsce – Aleksandra Okulska 5a

 

Uczniowie klas 7 przygotowali projekt Ziemia we Wszechświecie, który można oglądać w sali matematyczno – fizycznej (24).

 

Szanujmy i dbajmy o naszą planetę , a pokaże nam Ona swoje piękno i niesamowite możliwości .

 

dzienziemi01.jpg
dzienziemi02.jpg
dzienziemi03.jpg
dzienziemi04.jpg
dzienziemi05.jpg
dzienziemi06.jpg
dzienziemi07.jpg
dzienziemi08.jpg

Więcej artykułów…