Start Aktualności

Uwaga uczniowie

klas I – III

28 listopada (czwartek) zapraszamy na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się w jadalni szkolnej. Tańce i wróżby rozpoczną się o godz.16.00 i trwać będą do godz.18.00.

Wychowawcy klas młodszych

Wydział  Zdrowia  Urzędu  Miejskiego  w  Sosnowcu
zaprasza  do  udziału  w  programie  profilaktycznym  pn.:

Program  profilaktyki  próchnicy  u  dzieci  i  młodzieży  szkolnej

finansowanym  przez  Gminę  Sosnowiec

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia próchnica jest to proces patologiczny, który prowadzi do odwapnienia
i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy są bakterie, które w procesie rozkładania cukrów obecnych w produktach żywnościowych wytwarzają kwasy niszczące szkliwo. Istotny jest również czas zalegania pokarmu
w jamie ustnej. Im bardziej lepki pokarm i dłużej przetrzymywany w jamie ustnej tym większe ryzyko rozwoju próchnicy. Próchnica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia, dotyczącą osób w każdym wieku. Szczególnie ważnym problemem jest próchnica wśród dzieci. W wieku 5-6 lat w jamie ustnej pojawia się uzębienie stałe obecne
u człowieka już do końca życia, a w wieku 12-14 lat kończy się okres wymiany uzębienia i już w tym okresie próchnica staje się dużym zagrożeniem dla zdrowia.

Wysokie wartości wskaźników świadczą o skali problemu i dają podstawę do podejmowania wszelkich działań, które będą służyły poprawie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Kluczowe działanie w profilaktyce próchnicy zębów powinno być skierowane na zmniejszenie produkcji kwasów w jamie ustnej przez eliminację bakterii i cukrów oraz zwiększenie odporności zębów. Zdrowie jamy ustnej zależy w dużym stopniu od nas samych, od naszej świadomości
i znajomości problemu.

Istotnym elementem profilaktyki fluorkowej jest zabieg lakierowania zębów, który cechuje się dużą skutecznością
w grupie dzieci pomiędzy 6 a 14 rokiem życia. Głównym celem lakierowania zębów jest wzmocnienie szkliwa i jego ochrona przed działaniem bakterii. Regularne lakierowanie pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu próchnicy.

Badania wykonywane w ramach programu:

W ramach programu wykonywane są bezpłatne badania dentystyczne obejmujące:

- ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia oraz warunków zgryzowych z orzeczeniem lekarza stomatologa;

- zabieg jednokrotnego lakierowania zębów stałych;

- instruktaż mycia zębów.

Ponadto w ramach programu zostanie przekazana informacja na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania rodzicowi/opiekunowi, którzy dobrowolnie zadeklarowali uczestnictwo swojego dziecka w w/w badaniu.

Kryterium wykluczającym z udziału w programie jest brak zgody od rodzica/opiekuna dziecka na udział w badaniu.

Adresaci programu:

Program skierowany jest do dzieci zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu w wieku od 6r.ż.do12r.ż.oraz w wieku 15 lat

Termin realizacji programu:

od dnia 7 listopada do dnia 14 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania limitu badań

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania dentystyczne można wykonać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Instytucie Zdrowia Centrum w Sosnowcu, ul. Teatralnej 10 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00

Do rejestracji nie wymagane jest skierowanie, wystarczy, że rodzic/opiekun zgłosi się ze swoim dzieckiem (po dokonaniu wcześniejszej rejestracji) w wyznaczony dzień.

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 w rejestracji ogólnej w obiekcie Instytutu Zdrowia Centrum w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 10.

Rejestracji można dokonać osobiście lub umówić się na wizytę telefonicznie /32/ 299-44-55 lub /32/ 726-47-23

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 299-44-55 lub /32/ 726-47-23

Na czym polega zabieg?

Zabieg lakierowania zębów jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym. Najpierw stomatolog dokładnie oczyszcza ich powierzchnię, płucze i osusza. Następnie nakłada preparat (lakier fluorowy) zawierający silne stężenie fluoru
na powierzchnie wszystkich zębów. Lakier charakteryzuje się dużą lepkością, dzięki temu dobrze przylega do zębów. Wszystko trwa od 5 do 10 minut. Lakier twardnieje, tworząc na zębach przezroczystą błonkę. Fluor jest stopniowo uwalniany z zaschniętej na powierzchni zębów warstwie. Po lakierowaniu nie można nic jeść ani pić przez około dwie godziny. W tym dniu nie należy też szczotkować zębów. Lakier utrzymuje się na powierzchni zębów od kilku godzin do kilku dni. Zabieg l
akierowania zębów zaleca się przeprowadzać regularnie co pół roku, natomiast przy dużej podatności na próchnicę cztery razy w roku (co trzy miesiące), ale nie częściej.

Mimo wysokiego stężenia fluoru stosowane preparaty są bezpieczne dla dzieci. Nie stwarzają żadnego ryzyka przy przypadkowym połknięciu. Lakier fluorowy stosowany u dzieci ma barwę miodu co ułatwia lekarzowi kontrolę ilości aplikowanego preparatu.

Jak przygotować się do zabiegu?

Na zabieg lakierowania zębów najlepiej zdecydować się po oczyszczaniu zębów, czyli po scalingu i piaskowaniu, gdyż osad czy kamień nazębny utrudnią dostarczanie zębom fluoru. Wówczas skuteczność zabiegu wzrasta i osiąga maksymalny efekt. Poza tym wymogiem, aby zęby były czyste, nie ma innych ograniczeń co do stosowania tego zabiegu profilaktycznego.

13.11.2013 roku klasa 6a pod opieką p. Wydrzyńskiej i p. Abrama wybrała się na wycieczkę do Planetarium w Chorzowie.

Uczniowie wzięli udział w dwulekcyjnym pokazie pt. „Królestwo planet”, zapoznali się z pracą obserwatorium astronomicznego, gdzie mogli zobaczyć największą lunetę w Polsce.

Kulminacją wycieczki była próba lądowania na Księżycu repliką lądownika, którą mógł przeżyć każdy uczeń.

W dniach 7 i 8 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miło nam poinformować, że dwaj nasi uczniowie awansowali do etapu rejonowego tego prestiżowego konkursu. Maciek zakwalifikował się do dalszego etapu konkursu z Języka Polskiego z elementami Historii, natomiast Sebastian z konkursu przedmiotowego Matematyka z elementami Przyrody

Zbieramy zużyte baterie – wyniki konkursu

W roku szkolnym 2012/13 nasza szkoła wzięła udział w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez UM Sosnowiec pt. „Zbieramy zużyte baterie”.

Pod koniec czerwca oddaliśmy 717 kg baterii ! Ilość ta pozwoliła nam zająć II miejsce w konkursie!

Za zajęcie tak wysokiego miejsca szkoła otrzymała następujące nagrody:

Ekran projekcyjny

Dwa kamertony

Dwa odtwarzacze dvd

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w prowadzeniu zbiórki baterii w Szkole Podstawowej nr 19 i zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie.

Więcej artykułów…