Start Aktualności

Karta rowerowa

Egzamin teoretyczny (test) na kartę rowerową odbędzie się w sali nr 20:

KLASA 4a 17.05.2018r. (czwartek) o godz. 11:45

KLASA 4b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

KLASA 4c 21.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 14:35

KLASA 5a 18.05.2018r. (piątek) o godz. 8:55

KLASA 5b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 14:30

KLASA 6a 18.05.2018r. (piątek) o godz. 14:30

KLASA 6b 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

KLASA 6c 18.05.2018r. (piątek) o godz. 13:45

Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie – 35 minut.

Uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu przystępują do egzaminu praktycznego – jazda na rowerze, obsługa techniczna roweru, postepowanie w razie wypadku (w tym I pomoc przedmedyczna).

Termin egzaminu praktycznego zostanie podany w późniejszym czasie.

Na egzamin uczniowie przychodzą z wypełnioną przez rodziców kartą, pobraną od p. Żuromskiej

Zebranie rodziców
przyszłorocznych klas I odbędzie się
12 czerwca o godzinie 17:00.
Serdecznie zapraszamy!

Z okazji obchodzonego w naszej szkole Dnia Ziemi (20.04.2018), zachęcamy wszystkich do przyjscia w ten dzień w kolorach zielonych.

16 kwietnia klasa 6b wraz z wychowawcą wybrała sie na zajęcia sportowe do parku trampolin Jump max. Zajęcia z grupą naszych dzieci prowadził wykwalifikowany trener.

jump01.jpg
jump02.jpg
jump03.jpg
jump04.jpg
jump05.jpg
jump06.jpg

moc.JPG

Nasz szkoła z przyjemnością weźmie udział w akcji organizowanej przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu pt. „Użyj mocy bez przemocy”.

Uważamy, że poruszana tematyka jest zawsze aktualna wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i nie tylko. Każdy z nas, dorosłych jest odpowiedzialny za zapobieganie przemocy i kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i ich rodzin dlatego bardzo chętnie angażujemy się w proponowaną akcję.

Więcej artykułów…