Start Aktualności

Zebranie rodziców
przyszłorocznych klas I odbędzie się
12 czerwca o godzinie 17:00.
Serdecznie zapraszamy!

Z okazji obchodzonego w naszej szkole Dnia Ziemi (20.04.2018), zachęcamy wszystkich do przyjscia w ten dzień w kolorach zielonych.

16 kwietnia klasa 6b wraz z wychowawcą wybrała sie na zajęcia sportowe do parku trampolin Jump max. Zajęcia z grupą naszych dzieci prowadził wykwalifikowany trener.

jump01.jpg
jump02.jpg
jump03.jpg
jump04.jpg
jump05.jpg
jump06.jpg

moc.JPG

Nasz szkoła z przyjemnością weźmie udział w akcji organizowanej przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu pt. „Użyj mocy bez przemocy”.

Uważamy, że poruszana tematyka jest zawsze aktualna wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i nie tylko. Każdy z nas, dorosłych jest odpowiedzialny za zapobieganie przemocy i kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i ich rodzin dlatego bardzo chętnie angażujemy się w proponowaną akcję.

DNI ZIEMI 2018 W NASZEJ SZKOLE

Zapraszamy do udziału w :

a) konkursie na plakat/ poster dotyczący działalności człowieka mającej na celu zmniejszenie ilości używanego codziennie plastiku (format brystol- około 60cm/90cm, technika dowolna); pod hasłem:

„BY ŻYĆ NA PIĘKNEJ ZIEMI”;

Konkurs dla uczniów klas 1-6

b) konkursie na model przedmiotów użytkowych (np. krzeseł, foteli, telewizorów itp.) wykonany z odpadów plastikowych (wysokość do 0,5m, materiały: puste pudełka, kapsle, opakowania po jogurtach, margarynach, worki foliowe, reklamówki, butelki typu PET); Konkurs dla uczniów klas 7

c) konkursie wiedzy o ochronie środowiska i jego zasobach. Konkurs dla uczniów klas 4-6.

d) konkursie literackim, polegającym na napisaniu LISTU DLA ZIEMI o tematyce związanej z nadmiernym stosowaniem plastiku. Konkurs dla uczniów klas 5-7.

Prace należy dokładnie podpisać na odwrocie lub załączając etykietkę zawierającą imię i nazwisko oraz klasę.

Termin składania prac: 17.04.2018r. do organizatora (sala 25).

Termin konkursu wiedzy: 19.04. 2018 na 7 godz. lekcyjnej

sala nr 25.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas obchodów Dni Ziemi w naszej szkole dnia 20. 04 2018 Przewidziane ciekawe nagrody!!!!

Serdecznie zapraszam!

Organizatorzy: Monika Wydrzyńska i Beata Przybyła.


Więcej artykułów…