Przerwy na boisku szkolnym

W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, na boisku szkolnym przerwy spędzają uczniowie według harmonogramu:

Po 3 lekcji (10:35) - 4a, 4b, 5a

Po 4 lekcji (11:25) – 6b, 7c, 7d

Po 5 lekcji (12:30) - 6a, 7b, 8a

Po 6 lekcji (13:35) – 6c, 7a, 8b