Przerwy na boisku szkolnym

W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, na boisku szkolnym przerwy spędzają uczniowie według harmonogramu:

Po 3 lekcji (10:35) - 4a, 4b, 5a

Po 4 lekcji (11:25) – 6b, 7c, 7d

Po 5 lekcji (12:30) - 6a, 7b, 8a

Po 6 lekcji (13:35) – 6c, 7a, 8b

Akcja informacyjno-edukacyjna ph. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny"

 

Od dnia 17 sierpnia 2020r. w województwie śląskim trwa akcja informacyjno-edukacyjna ph.  „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Akcja ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk. Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.