Start

Zgodnie z Uchwałą nr 898/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu informujemy o możliwości uzyskania jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2018/2019.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

W celu otrzymania refundacji należy w terminie od 1 do 15 września 2018r. złożyć wniosek w sekretariacie szkoły.