Start

Szanowni Rodzice!

w związku z przygotowaną przez miejskie instytucje kultury i sportu, ofertą zajęć dla dzieci, informuję, że warunkiem przyjęcia dziecka na takie zajęcia jest wyrażenie przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na udział w zajęciach organizowanych poza Szkołą.

Na zajęcia zewnętrzne dzieci będą przyjmowane na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów, potwierdzonych podpisem i pieczęcią dyrektora.

Wszystkie dokumenty w pod linkiem na dole artykułu.

Uczeń może być dowieziony na miejsce przez rodziców lub transportem organizowanym przez Miasto. W przypadku konieczności zorganizowania transportu, opiekę nad uczniem do tego czasu zabezpieczy dyrektor na terenie szkoły. Po zakończeniu zajęć, uczniowie, którzy zostali dowiezieni transportem miejskim, zostaną odwiezieni do szkoły po godz. 13. 

Informacja dla rodziców została zamieszczona na miejskiej stronie internetowej, pod adresem:

www.sosnowiec.pl

Z poważaniem

Magdalena Leśniak