Start Czym jest SzPZ

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.


2.Etos zdrowia w szkole.


3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.