W dniu 16.10.2019 w Szkole Podstawowej Nr 19 odbyła się akcja Bicia Rekordu w Jednoczesnej Resuscytacji Pod Patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Akcja była poprzedzona udziałem naszych uczniów w Specjalnej Lekcji Pierwszej Pomocy z prelekcją filmów instruktażowych oraz pokazem czynności resuscytacyjnych na fantomie. Dziękujemy i zapraszamy za rok!