Uczniowie klasy 6a sprawdzają swoje wiadomości i umiejętności przyrodnicze w wojewódzkim konkursie " Przyroda wokół nas"