Start Informacje o rekrutacji

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018r. – 14.03.2018r.

(do godz. 15:00)

23.03.2018r. – 24.03.2018r.

(do godz. 15:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.03.2018r.

(do godz. 15:00)

25.04.2018r.

(do godz. 12:00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 21.03.2018r.

(do godz. 15:00)

do 27.04.2018r.

(do godz. 15:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.03.2018r

(do godz. 12:00)

30.04.2018r.

(do godz. 12:00)