ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1 września 2021 roku

Klasa 1a       - godz. 900   - stołówka szkolna

Klasa 2a       - godz. 900   - sala 31

Klasa 2b       - godz. 940   - sala 31

Klasa 3a       - godz. 900 - sala 32

Klasa 3b       - godz. 940 - sala 32

Klasa 4a       - godz. 900 - sala 27

Klasa 4b       - godz. 930 - sala 25

Klasa 5a       - godz. 930 - sala 21

Klasa 5b       - godz. 900 - sala 24

Klasa 6a       - godz. 940 - sala 27

Klasa 7a        - godz. 1000  - sala 28

Klasa 7b       - godz. 1000 - sala 15

Klasa 7c       - godz. 1000  - sala 6

Klasa 8a        - godz. 1030  - sala 16

Klasa 8b       - godz. 1030  - sala 17

Klasa 8c       - godz. 900  - sala 18

Klasa 8d       - godz. 1130  - sala 5

 W budynku szkoły poruszamy się w maseczkach i zachowujemy dystans społeczny. 

KLASA I - do budynku z uczniem wchodzi tylko jeden rodzic

KLASY II - VIII - do budynku wchodzą tylko uczniowie