Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

  

Od poniedziałku 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. (według aktualnego stanu wiedzy) klasy 4 – 8 przechodzą na nauczanie zdalne. 

Klasy  1 – 3 uczą się bez zmian, czyli stacjonarniewedług aktualnie obowiązującego planu lekcji. 

  

Obowiązujące ustalenia: 

Zajęcia zdalne prowadzone będą przez nauczycieli przebywających na terenie szkoły według obowiązującego planu lekcji. Lekcja zdalna będzie trwać 30 minut, pozostałe 15 minut zostanie przeznaczone na pracę własną ucznia pod kierunkiem nauczyciela (praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń oraz karty pracy). 

Nauczyciel organizuje zajęcia online za pomocą aplikacji Teams, uczniowie logują się za pośrednictwem linku znajdującego w Kalendarzu Teams. Na podstawie logowań nauczyciel ustala listę obecnych na zajęciach i uzupełnia moduł obecności w dzienniku elektronicznym.  

 

Formy komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców: 

  • Moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym
  • Aplikacja Teams
  • Poczta Outlook na platformie Office 365
  • Kontakt telefoniczny  

Wszelkie problemy dotyczące nauki zdalnej, proszę zgłaszać wychowawcy klasy. 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, może być zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

Szczegółowe procedury dotyczące zdalnego nauczania, w tym sposób oceniania uczniów zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

Z życzeniami zdrowia 

Wanda Magiera