W związku ze zmianami terminów ferii zimowych w kalendarzu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu zostały ustalone następujące terminy związane z klasyfikacją: 

  1. Zagrożenia oceną niedostateczną - do 8.12.2020r. 
  2. Wystawienie ocen półrocznych - do 28.01.2021r. 
  3. Początek II półrocza - 1.02.2021