Szanowni Rodzice! 

 • W klasach IV-VIII w okresie wrzesień-grudzień 2021 będą odbywały się zajęcia wspomagające z języka polskiego i matematyki. Zajęcia są nieobowiązkowe. Rodzice uczniów, którzy chcą uczestniczyć w takich zajęciach są zobowiązani złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację uczestnictwa. 
  Na stronie szkoły, w zakładce Dla rodziców znajduje się deklaracja, proszę o wypełnienie jej i przekazanie wychowawcy klasy najpóźniej do 3 września 2021. 
  Zajęcia wspomagające będą się odbywały w godzinach popołudniowych lub porannych. Termin ustali nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
 • Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szczepień dzieci przeciwko COVID-19 w wieku od 12. roku życia. Na szczepienie można zgłaszać się indywidualnie do wyznaczonych w mieście punktów szczepień. Jeżeli będzie duża liczba chętnych uczniów, takie szczepienie może być zorganizowane w szkole lub w wyznaczonej placówce opieki zdrowotnej. Jeżeli Państwo   decydujecie się na zaszczepienie swojego dziecka w punkcie zorganizowanym przez szkołę, to wymagana jest pisemna zgoda, dostępna w zakładce Dla rodziców. Podpisaną zgodę należy przekazać wychowawcy klasy do 6 września 2021. 
  O sposobie organizacji szczepień zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-dziennik), przez stronę internetową szkoły lub wychowawcę klasy. 
 • Zebrania w rodzicami uczniów klas VI-VIII odbędą się 2 września 2021 
  - o godzinie 17.00 klasa VIa (sala 24),  klasa VIIa (sala 28), VIIb (sala 15), VIIc (sala 6)  
  - o godzinie 17.30: klasy VIIIa (sala 16), VIIIb (sala 17), VIIIc (sala 18), VIIId (sala 5)  

Z poważaniem 

Wanda Magiera