Szkolenie dla rodziców "JAK WSPIERAĆ DZIECKO PO PANDEMII?". Termin: 20.09.2021 r., g.16.00 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
Jak wspierać dziecko po pandemii w powrocie do nauki stacjonarnej? Co mogą zrobić rodzice? Gdzie zwrócić się po pomoc?

https://www.poradnia.sosnowiec.pl/index.php/28-wydarzenia/278-spotkanie-on-line-dla-rodzicow-jak-wspierac-dzieci-po-pandemii

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

Poniedziałek - 7:30 - 10:00

Wtorek - 11:30 - 15:00

Środa - 7:30 - 11:00

Czwartek - 11:30 - 15:00

Piątek - 7:30 - 10:30

Szanowni Rodzice! 

 • W klasach IV-VIII w okresie wrzesień-grudzień 2021 będą odbywały się zajęcia wspomagające z języka polskiego i matematyki. Zajęcia są nieobowiązkowe. Rodzice uczniów, którzy chcą uczestniczyć w takich zajęciach są zobowiązani złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację uczestnictwa. 
  Na stronie szkoły, w zakładce Dla rodziców znajduje się deklaracja, proszę o wypełnienie jej i przekazanie wychowawcy klasy najpóźniej do 3 września 2021. 
  Zajęcia wspomagające będą się odbywały w godzinach popołudniowych lub porannych. Termin ustali nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
 • Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szczepień dzieci przeciwko COVID-19 w wieku od 12. roku życia. Na szczepienie można zgłaszać się indywidualnie do wyznaczonych w mieście punktów szczepień. Jeżeli będzie duża liczba chętnych uczniów, takie szczepienie może być zorganizowane w szkole lub w wyznaczonej placówce opieki zdrowotnej. Jeżeli Państwo   decydujecie się na zaszczepienie swojego dziecka w punkcie zorganizowanym przez szkołę, to wymagana jest pisemna zgoda, dostępna w zakładce Dla rodziców. Podpisaną zgodę należy przekazać wychowawcy klasy do 6 września 2021. 
  O sposobie organizacji szczepień zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-dziennik), przez stronę internetową szkoły lub wychowawcę klasy. 
 • Zebrania w rodzicami uczniów klas VI-VIII odbędą się 2 września 2021 
  - o godzinie 17.00 klasa VIa (sala 24),  klasa VIIa (sala 28), VIIb (sala 15), VIIc (sala 6)  
  - o godzinie 17.30: klasy VIIIa (sala 16), VIIIb (sala 17), VIIIc (sala 18), VIIId (sala 5)  

Z poważaniem 

Wanda Magiera 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1 września 2021 roku

Klasa 1a       - godz. 900   - stołówka szkolna

Klasa 2a       - godz. 900   - sala 31

Klasa 2b       - godz. 940   - sala 31

Klasa 3a       - godz. 900 - sala 32

Klasa 3b       - godz. 940 - sala 32

Klasa 4a       - godz. 900 - sala 27

Klasa 4b       - godz. 930 - sala 25

Klasa 5a       - godz. 930 - sala 21

Klasa 5b       - godz. 900 - sala 24

Klasa 6a       - godz. 940 - sala 27

Klasa 7a        - godz. 1000  - sala 28

Klasa 7b       - godz. 1000 - sala 15

Klasa 7c       - godz. 1000  - sala 6

Klasa 8a        - godz. 1030  - sala 16

Klasa 8b       - godz. 1030  - sala 17

Klasa 8c       - godz. 900  - sala 18

Klasa 8d       - godz. 1130  - sala 5

 W budynku szkoły poruszamy się w maseczkach i zachowujemy dystans społeczny. 

KLASA I - do budynku z uczniem wchodzi tylko jeden rodzic

KLASY II - VIII - do budynku wchodzą tylko uczniowie