WWS-Wrodzone Wady Serca

 

14 lutego większość kojarzy z Dniem Zakochanych.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przypominają, iż jest to także

Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca.

Dbajmy o serca, nie tylko nasze!!!