Start Konkursy Konkurs fotograficzny "Polska - moja ojczyzna"

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

 

 1. Organizatorem konkursu „POLSKA – MOJA OJCZYZNA” jest Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu.

 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej.


   

 3. Celem konkursu jest propagowanie bogactwa kulturowego naszej ojczyzny, wartości patriotycznych i artystycznych, zamkniętych w kadrze.

 4. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

 5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

 6. Każdy fotograf może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę (format A4 lub o wymiarach zbliżonych).

 7. Fotografię konkursową należy doręczyć w opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem czy zagięciem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania.

 8. Pracę należy przesłać do 15.10.2018r. pod wskazany niżej adres wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG):

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec

(z dopiskiem: Konkurs „Polska – Moja Ojczyzna”)

 1. Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,

 • wartość kulturowa pracy,

 • estetyka pracy,

 • oryginalność pomysłu.

 1. Komisja konkursowa:

 • wybierze i nagrodzi spośród nadesłanych prac trzy najlepsze,

 • decyzja jury jest ostateczna.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26.10.2018r. i zamieszczone na stronie:

www.sp39sosnowiec.szkolnastrona.pl

 1. Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły uczestnika konkursu.

 2. Organizator konkursu zachowuje wszystkie prace i ma prawo wykorzystać je do różnych działań promocyjnych. Organizator przewiduje w przyszłości możliwość publikacji nagrodzonych zdjęć.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Beata Jurek-Rech – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Lipińska – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agnieszka Gęgotek – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Pieczęć szkoły

 

Karta zgłoszenia ucznia do konkursu

POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

dla szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY

 

………………………………………………...................................................

 

……………………………………………………………………………………

 

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

 

……………………………………………………………………………………

 

3. WIEK UCZNIA …………………............................................................

 

4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)

 

…………………………….………………………………………………………

 

5. KONTAKT……………………………………………………………………

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska, wieku, wizerunku autora pracy na stronie www szkoły, wystawie pokonkursowej oraz we wszelkich ogłoszeniach w związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 39 w Sosnowcu.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 

 

.......................................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)