Start Konkursy Potęga żywiołów Ziemi

POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI - Ogólnopolski konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI.

Temat konkursu:

Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś przewidzieć wylewy rzek, uderzenia huraganów, czy też upadek meteorytu, ale kataklizmy natury geologicznej często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich sekund przed ich nadejściem. Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami, to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności człowieka wobec sił natury. W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie. Właściwie od momentu, kiedy Ziemia ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa skalna, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem żywiołów obdarzonych ogromną siłą destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości kształtują one oblicze świata!

Drogi uczestniku konkursu puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął swoje piętno w wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie. Raporty z wyprawy prześlijcie nam w formie prac plastycznych. Powodzenia! Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

I etap konkursu – finał regionalny Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce. W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I-III) i wyróżnione w regionie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.

Warunki formalne przyjęcia pracy:

•Format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),.

Termin składania prac – 15 marca 2019 r. u Pani M. Wydrzyńskiej lub

Pani B. Porady