Start Konkursy Konkurs wiedzy geologicznej

KOMUNIKAT O KONKURSIE WIEDZY GEOLOGICZNEJ dotyczący organizacji XX edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro odbywającego się w 2019 roku pod hasłem: POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI

Konkurs dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach.

Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i rywalizować będą oI NAGRODĘ XX EDYCJI KONKURSU.

I etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów:

Temat 1:Jak żywioły wpłynęły na naszą historię? Uwielbiamy czytać o wielkich erupcjach wulkanicznych sprzed milionów lat, które doprowadzały do masowych wymierań, o wysokich falach powodziowych, o sile zdolnej przenieść głazy wielkości autobusów na wiele kilometrów, czy o upadkach meteorytów wybijających kratery o średnicy 150 km. Zdawać by się mogło, że takie katastrofy to już przeszłość, że nie zdarzają się już teraz. Ale czy naprawdę wszystkie super wulkany zasnęły, a działalność tektoniczna zamarła odkąd na Ziemi pojawił się Homo sapiens? Wybierz jedno zdarzenie z naszej bliższej lub dalszej historii, kiedy to żywioły zdecydowały o tym, jak potoczyły się dalsze losy ludzkości i/lub zachowały się w naszej pamięci po dziś dzień.

Temat 2: Okiełznać żywioły Ziemi – czy to możliwe? Może nam się to podobać lub nie, ale jedno jest pewne – żyjemy na planecie żywiołów! Od zarania dziejów jesteśmy świadkami wielkich, naturalnych kataklizmówwywołanych przez ogień, wodę, powietrze i siły drzemiące we wnętrzu Ziemi. Staramy się je badać, poznać, przewidzieć, zgłębić ich tajemnice, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc oraz energię. Który z żywiołów stanie się w najbliższym czasie sprzymierzeńcem człowieka (lub już nim jest) – siłą napędową całej naszej rzeczywistości, rozwoju przemysłowego i gospodarczego. Uzasadnij swój wybór.

Temat 3: Najpotężniejszy z żywiołów Ziemi. Historia Ziemi liczy 4,6 miliarda lat. Od momentu, kiedy ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem czterechpotężnych żywiołów obdarzonych ogromną siłą, zarówno twórczą jak i niszczycielską. Ogień, woda, powietrze i ziemia – to żywioły kształtujące w przeszłości i teraźniejszości oblicze świata! Który z nich Twoim zdaniem odcisnął najmocniej swoje piętno w wyglądzie naszej planety. Uzasadnij swój wybór.

II etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II etapie konkursu wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się w tym samym dniu, co półfinałowe uroczystości wręczenia nagród.

W Oddziale Górnośląskim PIG-PIB będzie to 15 maja 2019 r.II etap rywalizacji wyłoni laureatów półfinałów.

Zdobywcy I miejsc w obydwu kategoriach wiekowych wezmą następnie udział w III etapie konkursu wiedzy – finałach ogólnopolskich.

Warunki formalne przyjęcia pracy:

•Praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz, to około 14 000 znaków ze spacjami).

•Ilustracje: zdjęcia i rysunki, mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu.

•Dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki. Oprawa dowolna lub bez oprawy.

•Końcowy termin przynoszenia prac: 15 marca 2019 r. do Pani Wydrzyńskiej lub Pani E. Suligi.

Należy zwrócić uwagę na:

•fakt, że w poprzednich edycjach konkursu jury kwalifikowało do finału prace, w których uczniowie nie tylko wykazywali się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych z różnych źródeł, ale także przedstawiali interpretację tych wiadomości oraz własne opinie i wykazywali się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych!

Nagrody:W półfinale (finale regionalnym) konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci wycieczki do Warszawy, podczas której odbędą się finały ogólnopolskie konkursu.

III etap konkursu – finał ogólnopolski

Polegać będzie na rywalizacji zwycięzców półfinałów z poszczególnych regionów w turniejach wiedzy geologicznej.