Start Konkursy Konkurs matematyczny

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII
do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
„Symetria w architekturze Sosnowca i jego okolic”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu.

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Pracę należy wykonać indywidualnie.

4. Praca powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- praca powinna być wykonana w formie zdjęcia przedstawiającego obiekt architektoniczny
(lub jego fragment) położony na  terenie miasta Sosnowca lub miast ościennych, którego
charakterystyczną cechą  jest dowolna symetria,

- zdjęcie powinno mieć format A4 lub większy,

- zdjęcie musi mieć charakter autorski.

5. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zdjęć.

6. Ocenie podlega:

- zgodność z tematem i wymogami konkursu,

- pomysłowość i oryginalność przesłanej pracy,

- jakość obrazu, estetyka pracy.

7. Szczegółowe informacje: p. M. Socha i p. A.Stępień.

Pracę należy wykonać do 27 marca 2019 r.

 

Zapraszamy do udziału.