Samorząd uczniowski zaprasza na konkurs 

 „MY CIĘ SMOGU NIE LUBIMY” dla klas I – V 

„PLAKATEM W SMOG” dla klas VI  VIII 

Cele konkursu  

  • Zwiększenie zainteresowania tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia.  
  • Motywowanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  
  • Pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej uczniów.  
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych i technik plastycznych jako środka przekazu.  

 Uczestnicy i forma konkursu 

  • Konkurs „MY CIĘ SMOGU NIE LUBIMY” adresowany jest do uczniów klas I – V;  polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formie płaskiej np. rysunek, wyklejanka. 
  • Konkurs  „PLAKATEM W SMOG” adresowany jest do uczniów klas V – VIII; polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formie plakatu. 

Termin i sposób dostarczania prac 

 Pracę plastyczną należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres służbowy p. Magdaleny Seweryn lub p. Katarzyny Oleksy (korzystając ze swojego szkolnego adresu e-mail). 

Termin przesłania prac: 23.04.21

Ogłoszenie wyników: 5.05.21

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000, z późn. zm.). 

  

Dla zwycięzców przewidziane nagrody!