Start Konkursy Odlotowe karmidełko dla ptaków - konkurs szkolny

Szkolny Konkurs, pt.:

,,Odlotowe karmidełko dla ptaków”

Cele konkursu:

kształcenie postaw proekologicznych

uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków zimą

poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobu, w jaki się odżywiają

rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-7.

2. Pracę konkursową uczeń wykonuje samodzielnie.

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej z dowolnie dobranych materiałów, które umożliwią użytkowanie       karmnika na zewnątrz.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje:

Imię i nazwisko autora

wiek autora

klasa, do której uczęszcza autor

6. Termin i miejsce składania prac: sala nr 28, do 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceniane będą:

zgodność z tematem

oryginalność, pomysłowość, ciekawa forma

funkcjonalność:

karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem

powinien umożliwiać ptakom swobodne i bezpieczne korzystanie z niego

powinien być łatwy do zamontowania i zdemontowania oraz przechowywania poza sezonem

powinien zapewniać możliwość utrzymania w nim czystości

powinien zapewniać łatwość uzupełniania pokarmu

powinien być wykonany z łatwo dostępnych materiałów (najlepiej recyklingowych)

kolorystyka karmnika powinna być stonowana, by nie odstraszać ptaków

Dyplomy i oceny z przedmiotu (technika, zajęcia techniczne) za działania ponadprogramowe, zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca

Ogłoszenie wyników nastąpi do 07 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Nauczyciel techniki – Joanna Żuromska