Start Konkursy Konkurs plastyczny
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TĘCZA
Praca plastyczna na temat  "Świat w kolorach"
Forma pracy: rysunek, praca malarska, wycinanka, wydzieranka,  kolaż - format A4 lub A3,lub zestaw fotografii(3-5 zdjęć)dowolnego formatu.
Prace z  kartą zgłoszeniową (karta zgłoszenia dostępna na stronie  www.tecza.suwikr.pl lub u nauczyciela plastyki -Beata Porada)
Należy dostarczyć do 20 października 2017r. do Pani Beaty Porady.