Start Konkursy Świąteczna choinka

Mały Samorząd Szkolny ogłasza

konkurs plastyczny

pt. „Świąteczna choinka”.

Cele konkursu:

· rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,

· inspirowanie do wykorzystywania różnych materiałów w technikach plastycznych,

Regulamin:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów z klas 1-3.
2. Uczniowie wykonują prace konkursowe w domu.
3. Choinka może być wykonana w formie przestrzennej  lub

płaskiej.

4. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę. Liczy się 

pomysłowość wykonania choinki, estetyka  oraz samodzielność

wykonania pracy.
5. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora,

klasa(np. poprzez dołączenie do choinki metryczki z danymi).

6. Prace należy składać do p. Grzyb(s.31) do 14 grudnia 2017r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi

19 grudnia 2017r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie  

internetowej szkoły.

8.Na laureatów najciekawszych prac czekają ciekawe nagrody.

9. Wszystkie Choinki – będą uczestniczyły w świątecznej wystawie

zorganizowanej na terenie szkoły.