Start Konkursy Grafika komputerowa

Regulamin Międzyszkolnego      Konkursu Grafiki Komputerowej

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego

w Sosnowcu, ul. Legionów 21, tel. 32 266-52-78

Termin przesłania prac: do  9 kwietnia 2018 r. do p. Cembrzyńskiego (wstępnie ocenione prace zostaną przesłane do organizatora)

CELE KONKURSU:

 • wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wiedzy o użytecznych programach komputerowych,
 • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich,
 • prezentacja umiejętności uczniów.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV –VII szkół podstawowych,
 • uczestnik przygotowuje w wybranym programie graficznym projekt plakatu, ulotki,
  e-kartki pocztowej o dowolnej tematyce,
 • prace konkursowe w formacie jpg (może być również: bmp, png, gif
 • prace konkursowe oceniane będą przez jury pod względem

następujących kryteriów:

- pomysłowość i kreatywność autora,

- estetyka projektu,

- oryginalność wykonania,

- ogólne wrażenie artystyczne,