Start Konkursy „Wszystko jest liczbą”

IV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

Tytuł tegorocznej edycji: „Na co dzień i od święta ”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Sosnowcu

Uczestnicy: uczniowie klas VI szkół podstawowych

Termin: 20 marca 2018 godz. 10.00


CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznoprzyrodniczymi.

2. Uświadamianie obecności matematyki w różnych sferach życia codziennego.

3. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji.

4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

 

1. W konkursie biorą udział drużyny 3-osobowe.

2. Każda ze szkół ma prawo zgłosić do udziału w konkursie 1 drużynę.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w formie niekonwencjonalnych zadań praktycznych, z elementami twórczej zabawy i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

4. Forma konkursu:

- etap I: test z zadaniami z zakresu materiału przedstawionego w prezentacji multimedialnej o tematyce zgodnej z tytułem tegorocznej edycji. Na tym etapie konkursu liczy się spostrzegawczość oraz umiejętność kojarzenia danych liczbowych i faktów. Każdy z uczestników rozwiązuje test samodzielnie, a drużyna uzyskuje tyle punktów, ile w sumie zdobyli poszczególni jej członkowie. Przewiduje się przyznanie dodatkowej nagrody uczestnikowi, który indywidualnie uzyskał najlepszy wynik. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów o zwycięstwie zadecyduje czas rozwiązywania testu.

- II etap: karty pracy zawierające zadania praktyczne z zakresu różnych dziedzin życia codziennego np. u jubilera, w cukierni, na poczcie itp. – praca zespołowa.

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu, po jego zakończeniu. Czas trwania konkursu około 2.5 - 3 h