Start Konkursy

Konkursy

Książka nas łączy

W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Szkoła Podstawowa nr 25 zaprasza do udziału w konkursie "Książka nas łączy ". Celem konkursu jest popularyzowanie czytania książek jako interesującej i pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz wzbudzenie refleksji nad rolą, jaką książki pełnią w życiu czytelników.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: V – VII

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: - literacką wypowiedź pisemna do wyboru w formie opowiadania, komiksu lub wiersza, - plastyczną (plakat wykonany techniką dowolną, format minimalny: A4) Każda z nich wymaga przygotowania pracy konkursowej stanowiącej interpretację hasła obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (autor wyraża w wybranej formie, jak rozumie hasło: "Książka nas łączy ").

3. Opowiadanie ma zawierać najmniej 2 strony formatu A4 pisane czcionką 12Times New Roman. Wiersz najmniej z 4 do 5 zwrotek. Komiks – dowolna liczba stron.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy w wybranej kategorii. Każda ze szkół może nadesłać najwyżej po trzy prace z każdej kategorii.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace – po jednej w każdej z dwóch kategorii.

Prace składać do polonistów lub nauczyciela plastyki do 27 października

 

Piętnastu sosnowiczan...2017

Regulamin konkursu

„Piętnastu sosnowiczan na stopiętnastolecie miasta”

Cele:

1. Zainteresowanie historią regionu

2. Uczczenie 115- rocznicy nadania praw miejskich

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną

Opis

Konkurs związany będzie z życiem i osiągnięciami najwybitniejszych sosnowiczan. Uczniowie będą rozwiązywać quiz na platformie quzizziz na własnym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet), organizator zapewnia dostęp do Wi-fi.

Uczniowie mogą rozwiązywać quiz indywidualnie lub w parach (szkoła może zgłosić maksymalnie dwie osoby lub dwie pary do konkursu). O miejscu w konkursie decydują prawidłowe odpowiedzi oraz czas, w jakim zostaną udzielone.

Zalecane źródło:

http://www.sosnowiec.pl/miasto/artykuly/k1,96,zakochaj_sie_w_sosnowcu/k2,110,slawni_sosnowiczanie/

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem lub zgłosić telefonicznie do dnia 20.11.17

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczniów, szkołę oraz opiekuna

TERMIN KONKURSU: 23.11.17 GODZINA 12.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu ul. Niepodległości 7 tel./fax. 32 291 38 49

Bliższych informacji udzielają organizatorzy: Agata Wasyliszyn- Sztaba, Radosław Sobala

 

Zabytki sakralne 2017

 

Konkursy plastyczne

KONKURSY PLASTYCZNE !!!
1) Ilustracja do wybranego wiersza, technika i format dowolny. Termin do 22 listopada 2017r.
2) Najstarsze sosnowieckie kościoły i kapliczki, technika dowolna ale praca nie powinna być przestrzenna, format A3.
3) KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. Najstarsze sosnowieckie nekropolie. Praca powinna przedstawiać zabytkowy nagrobek. Format zdjęcia 15x21.
Prace należy oddać do Pani Beaty Porady ( nauczyciel plastyki) wraz ze zgodą- zgody dostępne u nauczyciela.
POWODZENIA:)
 
Więcej artykułów…