Start Konkursy

Konkursy

Świąteczna choinka

Mały Samorząd Szkolny ogłasza

konkurs plastyczny

pt. „Świąteczna choinka”.

Cele konkursu:

· rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,

· inspirowanie do wykorzystywania różnych materiałów w technikach plastycznych,

Regulamin:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów z klas 1-3.
2. Uczniowie wykonują prace konkursowe w domu.
3. Choinka może być wykonana w formie przestrzennej  lub

płaskiej.

4. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę. Liczy się 

pomysłowość wykonania choinki, estetyka  oraz samodzielność

wykonania pracy.
5. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora,

klasa(np. poprzez dołączenie do choinki metryczki z danymi).

6. Prace należy składać do p. Grzyb(s.31) do 14 grudnia 2017r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi

19 grudnia 2017r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie  

internetowej szkoły.

8.Na laureatów najciekawszych prac czekają ciekawe nagrody.

9. Wszystkie Choinki – będą uczestniczyły w świątecznej wystawie

zorganizowanej na terenie szkoły.

 

Na wspólnej ziemi

Regulamin konkursu „Na wspólnej ziemi”– Historia i kultura Żydów polskich

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – IX edycja

Żydzi przybywali na ziemie polskie już we wczesnym średniowieczu. Na gościnnej polskiej ziemi znajdowali schronienie przed prześladowaniami w Europie zachodniej. Byli wspómieszkańcami Polski, współorganizatorami jej życia gospodarczego, mieli swój wkład w rozwój kultury polskiej. Kultywowali swoje tradycje i obyczaje. Budzili zainteresowanie, ciekawość, a czasem niechęć motywowaną strachem przed „obcym” i nieznanym.

W wyniku Zagłady Żydów dokonanej przez okupantów niemieckich w latach II wojny światowej i powojennych migracji - świat Żydów polskich przestał istnieć. Ślad po nim przetrwał głównie w szczątkach kultury materialnej, zapisach literackich oraz, co szczególnie ważne, w pamięci starszego pokolenia Polaków – babć i dziadków naszych uczniów.

Proponujemy młodzieży odszukanie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców ich rodzinnych stron lub innych, wybranych miejsc, do których uczniowie dotarli, wydobycie z zapomnienia świadectw obecności żydowskiej, odświeżenie pamięci tych ludzi, którzy jeszcze pamiętają swych żydowskich przyjaciół dziecinnych zabaw.

Mamy nadzieję, że forma konkursu będzie ciekawa i inspirująca dla uczniów. Pozwoli im odkryć i poznać świat Żydów mieszkających kiedyś w najbliższym otoczeniu – w mieście, miasteczku, wsi, regionie lub w innych miejscach Polski.  

Więcej…

 

Ekologiczne ozdoby choinkowe

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TECHNICZNEGO NA

EKOLOGICZNE OZDOBY CHOINKOWE

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców.

Aby kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków, serdecznie zapraszam do udziału w  konkursie.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-7


Cele konkursu:

kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej,

rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

rozwijanie oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

rozwijanie wrażliwości estetycznej,

stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

rozwijanie zdolności manualnych,

inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

Tematem konkursu są ozdoby choinkowe: bombki, figurki, łańcuchy na choinkę, itp.

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie z własnych materiałów jedną ozdobę choinkową.

Ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, itp.

Kryteria oceny:

zastosowanie materiałów ekologicznych,

pomysłowość i oryginalność pracy,

dekoracyjność, kolorystyka,

estetyka i samodzielność wykonania,

wrażenia artystyczne,

nawiązanie do tradycji świątecznych,

ogólny wyraz artystyczny,

zgodność pracy z założeniami konkursu,

stopień trudności.

Podpisanie prac:

ozdoby choinkowe muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały, wizytówkę, zawierającą następujące dane: (imię i nazwisko autora oraz klasa, do której uczęszcza)

Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn.:

być lekkie,

dekoracyjne,

posiadać odpowiednie zawieszenie.

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.

Prace należy składać w sali nr 28 do 12 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 grudnia 2017 r.

Zapraszam do udziału w konkursie

nauczyciel techniki - Joanna Żuromska

 

Tajemnice Błękitnej Planety

Zapraszam chętnych do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim: TAJEMNICE BŁĘKITNEJ PLANETY
Jak pamiętamy, Ziemię w całej okazałości po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć prawie 50 lat temu na fotografii wykonanej podczas załogowej misji Apollo 8. Z przestrzeni kosmicznej wyglądała właśnie jak niebiesko-biała kula i zrobiła tak niesamowite wrażenie, że nazwano ją BŁĘKITNĄ PLANETĄ. Wiemy jednak,że nie jest to jedyny kolor Ziemi,że jest ona pełna zaskakujących barw. Rozkwitające rośliny, hipnotyzujące fale oceanu i niezwykłe majestatyczne góry to tylko jedne z wielu przykładów tego, jak piękna jest nasza planeta.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej
Technika:rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa
Format: A4, A3
Termin: 18 stycznia 2018r.
Prace proszę dostarczyć do nauczyciela plastyki -Beata Porada
( zainteresowane osoby proszę o pobranie wzoru oświadczenia).
 
Więcej artykułów…