Start Konkursy

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z klas I – IV.
Chcemy zachęcić wszystkie dzieci do wspólnej zabawy rozwijającej zdolności plastyczne oraz przybliżyć tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku tematem naszego konkursu jest:
„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Warunki konkursu

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane przez dzieci samodzielnie techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego. Każda szkoła wyrażająca chęć udziału w zabawie może przesłać od 1 do 10 prac. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

- imię i nazwisko autora;
- klasa;
- adres placówki delegującej, telefon, mail;
- imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;
- pieczątka placówki delegującej

Kryteria oceny:
- jakość artystyczna wykonanej pracy

- oryginalność pomysłu
- ogólne wrażenie artystyczne
- materiały i technika wykonania

Miejsce organizacji konkursu: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu, ul. Grabowa 2, telefon 322999004

Organizatorzy:

Daria Niedzielska – Fuhrmann tel. 502 211 598

Barbara Targowska

Termin składania prac do 15.12. 2018 roku, o rozstrzygnięciu konkursu szkoły zostaną powiadomione drogą telefoniczną. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznając atrakcyjne nagrody, dyplomy i podziękowania. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Załącznik nr 1


ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.


I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

.................................................................... (imię i nazwisko) w Konkursie

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.).

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

………………………………………

Miejscowość i data

………………………………………….

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu poetyckiego dla klas I-III

„Moja Ojczyzna – Polska” organizowanego przez SP 19 we współpracy z MBP Filia nr 20


Na konkurs nadesłano 14 wierszy z 6 szkół podstawowych, których autorami byli uczniowie klas 2 i 3.
Jury w składzie:

D. Oleszczuk, I. Modzelewska, M. Holka, P.Siębor – bibliotekarze z MBP nr 20
D. Bucka, E.Geca, U. Grzyb, R.Rempała, J. Szromek - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
L. Laskowska - nauczycielka języka polskiego

dokonało ich oceny.
Każdy z jurorów typował dwa wiersze.

W końcowym podsumowaniu uzyskano następujące lokaty i wyróżnienia:

I miejsce - Dorota Błońska SP nr 6

II miejsce - Michalina Feler SP nr 12

Weronika Jagieła SP nr 6

III miejsce - Filip Krajewski SP nr 10

Wyróżnienia - Michał Sonik SP nr 10

Igor Hopcia SP nr 12

Na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz podziękowań opiekunom

i uczestnikom konkursu zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 20 przy ul. Piłsudskiego 27

w dn.20 listopada o godz.14.00. *

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swojego utworu (jego odczytanie bądź recytację) przed zgromadzoną publicznością.

Nagrodzone wiersze będą wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20,

w okresie od 15do 30 listopada.


GRATULUJEMY I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

W imieniu zespołu nauczycieli ed. wczesnoszkolnej SP 19

Jolanta Bocheńska

* Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na uroczystości rozdania nagród do dn.19 kwietnia 2016 r. drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Więcej artykułów…