Start Konkursy

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„PODRÓŻE ŚLADEM TOMKA WILMOWSKIEGO”

X edycja

Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Piastów Śląskich 8, 41-400 Mysłowice

Drodzy Uczniowie!

Patronem naszej szkoły jest Alfred Szklarski, pisarz, dzięki któremu przeżywamy najbardziej niebezpieczne przygody w najodleglejszych stronach świata. Wspólnie z bohaterem jego książek, Tomkiem Wilmowskim, poznajemy indiańskiego wodza, przedzieramy się przez tropikalną dżunglę, tropimy Yeti. Czy wiecie, że sam pisarz nigdy nie odwiedził żadnego z opisywanych przez siebie krajów? To dowodzi, że nawet nie ruszając się z fotela, można zwiedzać świat, a potem zaprezentować go innym. My dajemy Wam szansę dokonania tego samego! Zamiast biletu lotniczego wystarczy Internet, zamiast lornetki monitor. Tylko wytrwałość i zmysł obserwacji musi pozostać jak u rasowych podróżników.

Łowcy przygód do dzieła! Zabierzcie nas za pomocą stworzonej przez siebie multimedialnej prezentacji na egzotyczną wyprawę, tym razem na bieguny. Cel: nauka przez zabawę. Narzędzie: program PowerPoint. Dyplomy dla uczestników i opiekunów. Statuetki dla zwycięskich szkół.

Regulamin i założenia konkursowe

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych etapu V-VII

2) Uczniowie winni wykonać prezentację multimedialną w programie

PowerPoint indywidualnie na jeden z poniżej proponowanych tematów:

Różnorodność krajobrazów na Ziemi

a) Krajobraz wilgotnego lasu równikowego

b) Krajobraz sawanny

c) Krajobraz pustyń gorących

d) Krajobraz śródziemnomorski

e) Krajobraz pustyń lodowych

3) Tematy mogą, choć nie muszą, nawiązywać do postaci Tomka Wilmowskiego, bohatera cyklu powieści przygodowych Alfreda Szklarskiego.

4) Prezentacja powinna trwać od czterech do sześciu minut i zawierać podkład muzyczny lub zapis głosowy.

5) Prezentacja powinna być zapisana na płycie CD i odpowiednio opisana: imię/imiona, nazwisko/nazwiska autora/autorów, szkoła. Każda ze szkół może przesłać dowolną ilość prezentacji.

6) Prace wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć do 10 maja 2018 r. do p. Cembrzyńskiego:

6a) Sprawdzone prace zostaną przekazane do organizatora konkursu


7) Prace konkursowe będą oceniane przez zespół złożony z polonisty, przyrodnika i informatyka, a uczniowie szkoły będącej organizatorem nie biorą udziału w konkursie na poziomie międzyszkolnym.

8) Ocenie podlegać będą:

-walory artystyczne (estetyka, konwencja, pomysłowość itp.)

-walory techniczne (zgodność z założeniami regulaminu, wykorzystanie wielu funkcji aplikacji)

-wartość merytoryczna (funkcja poznawcza, poprawność, dobór informacji, spójność itp.).

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2018 r. Statuetki dla zwycięzców. Podziękowania dla opiekunów. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

10) Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numery telefonów do organizatorów:

Martyna Karoń 603 129 799, Monika Szczurowska 509 197 491

Uwaga: mile widziane są prace, które mają ciekawą koncepcję na przykład prezentacja regionów w formie wysyłanych przez Tomka Wilmowskiego pocztówek do rodziny albo prezentacja regionu czy osobliwości, gdzie narracja prowadzona jest przez rdzennego mieszkańca itp.

Życzymy powodzenia!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………..

KLASA:……………………………………………………………...

TEMAT PREZENTACJI:…………………………………………….

……………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:…………………………………..

ADRES SZKOŁY:…………………………………………………..

……………………………………………………………………….

E-MAIL SZKOŁY:………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………..

KLASA:……………………………………………………………...

TEMAT PREZENTACJI:…………………………………………….

……………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:…………………………………..

ADRES SZKOŁY:…………………………………………………..

……………………………………………………………………….

E-MAIL SZKOŁY:………………………………………………….

Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński

serdecznie zaprasza uczniów drugich klas gimnazjów
i nauczycieli do udziału w miejskim konkursie pt.:
„Zakochaj się w Sosnowcu”

1. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Sosnowcu

2. Koordynator konkursu:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, tel. 32 292 72 50

3. Termin: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

4. Miejsce konkursu: IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu, ul. Zillingera 1.

5. Cele konkursu:

· budowanie świadomości regionalnej (Polska małych ojczyzn);

· poznanie historii i kultury regionu;

· propagowanie wiedzy o dziejach Sosnowca;

· rozwijanie zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;

· integracja młodzieży z różnych szkół.

6. Adresaci: uczniowie drugich klas gimnazjów w Sosnowcu.

7. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 19 kwietnia 2018 r.  – załącznik nr 1.

 

8. Wręczenie nagród odbędzie się podczas UROCZYSTEJ GALI – 24 maja 2018 r.
w Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA  w Sosnowcu przy  ul. Warszawskiej 2

 

 

9. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Staszica w Sosnowcu, ul. Zillingera 1. Uczestnicy - uczniowie drugich klas sosnowieckich  gimnazjów powinni zgłosić się w miejscu jego organizacji przynajmniej
30 minut przed wyznaczonym czasem oraz posiadać ważną legitymację szkolną.

 

10. W skład drużyny wchodzą cztery osoby (jedna drużyna z gimnazjum):

- dwójka (dziewczyna i chłopak) do konkursu wiedzy o Sosnowcu

- dwójka (dziewczyna i chłopak) do konkursu sportowego.

11. Czas trwania konkursu został przewidziany na około 2,5 godziny. Przed rozpoczęciem uczestnicy konkursu wiedzy o Sosnowcu będą losowali numery miejsc, które zajmą, zaś uczestnicy konkursu sportowego będą losowali numery startowe.       

12. Konkurs wiedzy o Sosnowcu będzie się składał z testu zawierającego 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (z tzw. obudową), wspólnych dla wszystkich (zostaną wyświetlone na ekranie oraz odczytane przez organizatorów konkursu). Zadania testowe mogą mieć charakter interaktywny – obejmować nagrania audio, multimedia, materiał ikonograficzny.
Po przedstawieniu każdego z zadań odpowiadający będą mieli maksymalnie minutę na udzielenie odpowiedzi i zaznaczenie jej na otrzymanych kartach. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 30 pkt.

13. Każdy z uczestników rozwiązuje test samodzielnie. Po napisaniu przez uczestników testu nastąpi podliczenie punktów. Ostateczny wynikbędzie sumą liczby punktów uzyskanych przez obu zawodników (dziewczynę i chłopca) z każdego gimnazjum.

14. Konkurs sportowy będzie składał się z pięciu konkurencji. Będą to: rzut do kosza, strzał na bramkę, bieg na krótkim dystansie, przebijanie piłki przez siatkę, tor przeszkód.

Jeśli aura dopisze konkurencje odbędą się na zewnątrz budynku na obiektach sportowych szkoły.

15. Literatura konkursu wiedzy o Sosnowcu:

1. M. Śmiałek, Pochodzili z Sosnowca. Ludzie nauki i kultury, Sosnowiec 2012.
(Jan Ciszewski, Konstanty Ćwierk, Anka Kowalska, Jan Przemsza - Zieliński, Włodzimierz Sedlak, Władysław Szpilman)

2. Z. Studencki, Sosnowieckie rocznice 2012, Sosnowiec 2011, s. 10-18.

3. Z. Studencki, M. Śmiałek, W walce o niepodległą 1914-1918. Sylwetki Zagłębiaków, Sosnowiec 2014. (Arciszewski Tomasz, Berbecki Leon, Dąmbski Eugeniusz, Jarża Kazimierz, Kierzkowski Kazimierz, Plebanek Józef, Renik Józef)

4. Z. Studencki, Zagłębiacy w Legionach Piłsudskiego, Sosnowiec 2013, s. 5-25.

5. Z. Studencki, Z dziejów Sosnowca w latach 1914-1918, Sosnowiec 2014, s.12-29.

6. M. Śmiałek, M. Węcel, Znani i nieznani patroni sosnowieckich ulic, Sosnowiec 2002.

(Kantor Marian, Kiepura Jan, Kierocińska Janina, Kożuch Azriel, Malina Marian, Zillinger Waldemar)

REGULAMIN KONKURSU

„SOSNOWIEC – MOJE MIASTO“

o Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu

edycja XXI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Sosnowiec – moje miasto” (dalej: „konkurs”) jest Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu z siedzibą: 41-205 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, tel. (32) 363 45 17; fax. 266 79 44, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Celem konkursu jest:

a) Popularyzowanie wiedzy o historii miasta Sosnowca.

b) Zainteresowanie młodzieży kulturą i historią miasta Sosnowca.

c) Propagowanie wiedzy o zabytkach miasta Sosnowca.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz uczniów VII klasy szkół podstawowych z terenu miasta Sosnowca.

II. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną drużynę składającą się z 3 uczniów.

5. Zgłoszeń do konkursu dokonuje nauczyciel lub osoba upoważniona przez nauczyciela.

6. Zgłoszenie polega na doręczeniu do siedziby Organizatora:

a) Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

b) Oświadczenia przedstawicieli ustawowych / opiekunów prawnych ucznia, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Zgłoszenia można składać w terminie do dnia 8 maja 2018r. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową, za termin zgłoszenia przyjmuje się termin doręczenia przesyłki organizatorowi.

8. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie lub doręczone organizatorowi z uchybieniem terminu wskazanego w pkt. 7 - zostaną odrzucone.

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia preliminacji do konkursu, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

10. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

11. Konkurs jest jednoetapowy, z zastrzeżeniem przeprowadzenia preeliminacji.

12. Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 6 czerwca 2018r. o godz. 10.00.

13. Konkurs składa się z VI rund: dwie rundy odpowiedzi ustne, cztery rundy pisemne, o tematyce dotyczącej wydarzeń z historii miasta Sosnowca
i jego dzielnic (włącznie z wydarzeniami współczesnymi) z zakresu:

a) Powstania miasta.

b) Rodzin sosnowieckich przedsiębiorców i działalności ich zakładów przemysłowych do 1945r.

c) Zabytków zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca.

d) Życia i twórczości znanych sosnowiczan.

e) Kalendarium najważniejszych wydarzeń historycznych poszczególnych dzielnic.

14. Konkurs jest oceniany przez jury powołane przez Organizatora.

15. Decyzje jury są ostateczne. Od decyzji jury nie przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

IV. NAGRODY

16. Organizator planuje nagrodzić trzy najlepsze drużyny.

17. Każdy uczeń z nagrodzonej drużyny otrzyma nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie otrzymają zaświadczenia udziału w konkursie.

18. Nagrodami rzeczowymi są:

a) Karty prezentowe EMPIK o wartości odpowiednio: 200,00 zł, (I miejsce) 150,00 zł
(II miejsce) i 100,00 zł (III miejsce) - na osobę.

b) Dwuosobowe zaproszenia do kina „HELIOS” na dowolny seans filmowy.

19. Szkoła, z której drużyna okaże się najlepsza w konkursie otrzyma Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu. Szkoła może dysponować pucharem przez okres 1 roku, tj. do dnia organizacji kolejnej edycji konkursu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

20. Dane osobowe uczniów biorących udział w konkursie będą gromadzone i przetwarzane przez organizatora wyłącznie na cele związane z organizacją konkursu oraz realizacją zadań statutowych.

21. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia konkursowego.

23. Zgłoszenie dokonane w trybie pkt. II niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia biorącego udział w konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Organizator przedstawia literaturę, na podstawie której będą formułowane pytania konkursowe:

a) Irena Kontny, Jacek Owczarek, Zabytkowa architektura i sztuka miasta Sosnowca zawarta w: „Sosnowiec, Obraz miasta i jego dzieje pod redakcją Antoniego Barciaka”, Sosnowiec 2016, Tom II, s. 322-384.

b) M. Śmiałek, Sosnowieckie ABC. t. I-VII, Sosnowiec 2002-2008.

c) M. Śmiałek, Pochodzili z Sosnowca... Ludzie nauki i kultury, Sosnowiec 2012.

d) Z. Studencki, M. Śmiałek, M. Węcel, Sosnowiec na dawnej widokówce, Sosnowiec 2010.

e) Anna Makarska, Daria Chudoba, Trójkąt w kole. Marka Sosnowiec, Sosnowiec 2016.

f) Anna Makarska, Dzielnice Sosnowca – Sielec, Sosnowiec 2011.

25. Wszelkie aspekty nie uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora.

26. Organizator wyznacza p. Annę Makarską tel. (32) 363-45-17, e’mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do kontaktów z nauczycielami i uczestnikami konkursu / uczniami zamierzającymi wziąć udział w konkursie.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia.

2. Oświadczenie przedstawicieli ustawowych / opiekunów prawnych uczniów.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej „Sosnowiec – Moje Miasto”

O Ś W I A D C Z E N I E

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................

imię i nazwisko.

w organizowanym przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu konkursie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej „Sosnowiec- Moje Miasto”

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………....................................

II.

Nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego /prawnego opiekuna:

………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………

III.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka do celów związanych w organizacją przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu konkursu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej „Sosnowiec – Moje Miasto” oraz na potrzeby ogłaszania wyników konkursu i realizowania działalności statutowej organizatora konkursu, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2016, poz. 922 – tekst jednolity).

IV.
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny został poinformowany, iż:

1. Legitymuje się prawem dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o pkt 6 regulaminu konkursu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej „Sosnowiec – Moje Miasto”

3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza publicznym podaniem imienia i nazwiska dziecka jako ewentualnego laureata konkursu.

Sosnowiec, dnia. ………………                                     ………………………………………………..

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
prawnego opiekuna dziecka/

 

WAŻNE WYDARZENIA Z HISTORII POLSKI W KOMIKSIE

Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu ogłasza konkurs na wykonanie komiksu
„100 lat niepodległej Polski”.

Cele konkursu:

· zainteresowanie uczniów historią Polski w latach 1918-2018,

· utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie,

· kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych
poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-V i klas VI-VII szkół podstawowych. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918 do 2018 r. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 5, maksymalnie 6 stron/plansz A4, przedstawionych w pionie lub w poziomie, jednostronnie bądź podzielone na kadry dowolnego formatu. Poszczególne strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie ostatniej strony (planszy) należy umieścić metryczkę: tytuł pracy, informacje o autorze lub zespole autorów (imię, nazwisko oraz wiek autora, klasa, telefon, adres mailowy, adres szkoły, imię
i nazwisko nauczyciela-opiekuna). Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie
lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych). Prace oceniane będą przez jury, powołane przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- V i klasy VI-VII. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność
z faktami historycznymi, poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu, płynność przebiegu akcji opowiadanej historii, walory artystyczne, kreatywność.

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 25 maja 2018 r.
W przypadku nadesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu funduje nagrody rzeczowe uczniom - zdobywcom trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk zwycięzców oraz umieszczenia całości lub fragmentu pracy konkursowej w dowolnej formie na stronie internetowej szkoły.

ORGANIZATORKI: mgr Dorota Matura, mgr Bernadetta Zielińska, mgr Iwona Siodłak

METRYCZKA

WAŻNE WYDARZENIE Z HISTORII POLSKI W KOMIKSIE

L.p.

Imię
i nazwisko ucznia/ uczniów

Klasa

Imię
i nazwisko nauczyciela

Nazwa
i adres szkoły

1.

2.

3.

Więcej artykułów…