Start Konkursy

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przekazanie załączonego zaproszenia, do wzięcia udziału w czwartej edycji klasówki powstańczej, zaplanowanej na  20 marca 2019 roku, w 98. rocznicę plebiscytu na Górnym  Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn  wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku,  III Powstania Śląskiego. Tegorocznym motywem przewodnim, w roku ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Powstań Śląskich, jest ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III Powstania  Śląskiego, wszystkim podległym typom szkół.  W ubiegłorocznych edycjach klasówka cieszyła się dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję, że również w tym roku szkolnym uczniowie z chęcią wezmą udział w konkursie.

Zgłaszanie uczniów do konkursu odbywa się online  za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/w terminie do 8 marca 2019 roku

W załączeniu regulamin konkursu.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie tej informacji na Państwa stronie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji telefonicznej lub mailowej.

Pozdrawiam

Mariola Miklaszewska

Muzeum Powstań Śląskich

w Świętochłowicach

ul. Wiktora Polaka 1

tel. 32-2452388 w. 108

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.muzeumpowstanslaskich.pl

ZSO nr1 w Sosnowcu

zaprasza uczniów VIII klas szkół podstawowych

oraz III klas gimnazjum do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym

„Jeden z dziesięciu”

CELE KONKURSU:

Ø kształtowanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów

Ø rozbudzanie postaw proekologicznych i prospołecznych,

Ø rozwijanie aktywności i samodzielności,

Ø sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,

Ø nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń.

TERMIN I MIEJSCE:

konkurs odbędzie się 11 marca 2019 r. (poniedziałek) w godz.10.30–13.30 w ZSO nr 1 w Sosnowcu ul. Staszica 62

Zgłoszenia do Pani Wydrzyńskiej do dnia 28 lutego.

W przypadku większej ilości chętnych przewidywane eliminacje.

REGULAMIN:

Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych (tematyka zadań wykracza poza podstawę programową).

Chemia-zakres materiału gimnazjum i szkoła podstawowa (od początku nauki w szkole do kwasów organicznych włącznie).

Geografia-Środowisko przyrodnicze Polski

-Gospodarka Polski ( rolnictwo, przemysł i usługi)

-Handel zagraniczny Polski

-Ochrona Przyrody

-Środowisko przyrodnicze i gospodarka: Ameryki Północnej i Południowej,

Afryki, Europy, Australii, Oceanii oraz obszary okołobiegunowe

Biologia -Budowa i funkcje komórek

-Tkanki zwierzęce

-Anatomia i fizjologia człowieka z uwzględnieniem higieny i schorzeń

-Zagadnienia z genetyki, ewolucji i ekologii

MCj03448560000[1]KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

(prosimy przesłać do dnia 1 marca 2019r.)

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

„Jeden z dziesięciu ”zgłoszenie szkoły

(prosimy wpisać drukowanymi literami)

Nazwa szkoły .......................................................................................

.................................................................................................................

Adres szkoły, tel. ................................................................................

.................................................................................................................

Imię i nazwisko, nr telefonu nauczyciela zgłaszającego szkołę

.................................................................................................................

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

1.

2.

3.

Uwaga!

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie prosimy przesyłać do dnia

1 marca 2019 r. pod numerem tel : 32 2661834

lub mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KOMUNIKAT O KONKURSIE WIEDZY GEOLOGICZNEJ dotyczący organizacji XX edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro odbywającego się w 2019 roku pod hasłem: POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI

Konkurs dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach.

Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i rywalizować będą oI NAGRODĘ XX EDYCJI KONKURSU.

I etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów:

Temat 1:Jak żywioły wpłynęły na naszą historię? Uwielbiamy czytać o wielkich erupcjach wulkanicznych sprzed milionów lat, które doprowadzały do masowych wymierań, o wysokich falach powodziowych, o sile zdolnej przenieść głazy wielkości autobusów na wiele kilometrów, czy o upadkach meteorytów wybijających kratery o średnicy 150 km. Zdawać by się mogło, że takie katastrofy to już przeszłość, że nie zdarzają się już teraz. Ale czy naprawdę wszystkie super wulkany zasnęły, a działalność tektoniczna zamarła odkąd na Ziemi pojawił się Homo sapiens? Wybierz jedno zdarzenie z naszej bliższej lub dalszej historii, kiedy to żywioły zdecydowały o tym, jak potoczyły się dalsze losy ludzkości i/lub zachowały się w naszej pamięci po dziś dzień.

Temat 2: Okiełznać żywioły Ziemi – czy to możliwe? Może nam się to podobać lub nie, ale jedno jest pewne – żyjemy na planecie żywiołów! Od zarania dziejów jesteśmy świadkami wielkich, naturalnych kataklizmówwywołanych przez ogień, wodę, powietrze i siły drzemiące we wnętrzu Ziemi. Staramy się je badać, poznać, przewidzieć, zgłębić ich tajemnice, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc oraz energię. Który z żywiołów stanie się w najbliższym czasie sprzymierzeńcem człowieka (lub już nim jest) – siłą napędową całej naszej rzeczywistości, rozwoju przemysłowego i gospodarczego. Uzasadnij swój wybór.

Temat 3: Najpotężniejszy z żywiołów Ziemi. Historia Ziemi liczy 4,6 miliarda lat. Od momentu, kiedy ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem czterechpotężnych żywiołów obdarzonych ogromną siłą, zarówno twórczą jak i niszczycielską. Ogień, woda, powietrze i ziemia – to żywioły kształtujące w przeszłości i teraźniejszości oblicze świata! Który z nich Twoim zdaniem odcisnął najmocniej swoje piętno w wyglądzie naszej planety. Uzasadnij swój wybór.

II etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II etapie konkursu wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się w tym samym dniu, co półfinałowe uroczystości wręczenia nagród.

W Oddziale Górnośląskim PIG-PIB będzie to 15 maja 2019 r.II etap rywalizacji wyłoni laureatów półfinałów.

Zdobywcy I miejsc w obydwu kategoriach wiekowych wezmą następnie udział w III etapie konkursu wiedzy – finałach ogólnopolskich.

Warunki formalne przyjęcia pracy:

•Praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz, to około 14 000 znaków ze spacjami).

•Ilustracje: zdjęcia i rysunki, mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu.

•Dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki. Oprawa dowolna lub bez oprawy.

•Końcowy termin przynoszenia prac: 15 marca 2019 r. do Pani Wydrzyńskiej lub Pani E. Suligi.

Należy zwrócić uwagę na:

•fakt, że w poprzednich edycjach konkursu jury kwalifikowało do finału prace, w których uczniowie nie tylko wykazywali się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych z różnych źródeł, ale także przedstawiali interpretację tych wiadomości oraz własne opinie i wykazywali się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych!

Nagrody:W półfinale (finale regionalnym) konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci wycieczki do Warszawy, podczas której odbędą się finały ogólnopolskie konkursu.

III etap konkursu – finał ogólnopolski

Polegać będzie na rywalizacji zwycięzców półfinałów z poszczególnych regionów w turniejach wiedzy geologicznej.

Więcej artykułów…