Zaśpiewajmy Mu… Małemu…

 

Przedszkolno – Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Skłodowskiej Curie serdecznie zaprasza

uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej 19

do udziału w konkursie na najpiękniejszą kolędę lub pastorałkę.

Zasady uczestnictwa:

Ø do konkursu przystępują uczestnicy solo;

Ø kolędę można wykonać acapella lub z podkładem muzycznym (przyniesionym ze sobą);

Ø utwór można zagrać na instrumencie i zaśpiewać (w szkole jest dostępny keyboard). Zgłoszenia można składać osobiście u s. Martyny lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 grudnia podając: imię i nazwisko dziecka, klasę i tytuł kolędy.

Konkurs odbędzie się 28 stycznia o godz. 16:00 w SP 19.

Serdecznie zapraszam i czekam z radością na uczestników konkursu – s. Martyna.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

pt. "Promieniotwórczy   =    szkodliwy?”

 

§ 1 . Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas  VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu

§ 2 . Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej pozytywnego i negatywnego znaczenia zjawiska promieniotwórczości w naszym życiu oraz roli jaką odegrała w badaniach nad tym zjawiskiem Maria Skłodowska – Curie.

§ 3. Cele konkursu:

• popularyzacja osoby Marii Skłodowskiej – Curie

• pogłębienie wiedzy dotyczącej promieniotwórczości, zastosowań oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą to zjawisko,

• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

§ 4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

• Prace mają być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę.

• Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).

• Treść powinna być zilustrowana np.: odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, filmikami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).

• Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.

• Praca powinna być wykonana poprawnie językowo (stylistyka, ortografia itp.).

• Na ostatnim slajdzie powinna znaleźć się informacja o autorze pracy – nazwisko i imię ucznia oraz klasa.

• Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów.

§ 5 Miejsce i termin składania prac:

Prace należy przesłać korzystając z portalu Office  do pani Anny Szymczyk-Kozal lub pani Moniki Wydrzyńskiej.

Prace przyjmowane będą do dnia 04.11.2019r. 

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Uczestnicy konkursu będą nagrodzeni zgodnie ze Statutem Szkoły, a zwycięska trójka otrzyma nagrody rzeczowe.

§ 7. Komisja będzie najwyżej oceniać prace:

które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
Zwróci także na

estetyka,
samodzielność pracy,
zawartość prezentacji,
grafika i cała szata graficzna,
efekt wizualny,
przejrzystość,
techniczna poprawność wykonania
§ 8 Postanowienia końcowe

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.