Start Konkursy(MS)

Mały Samorząd Szkolny ogłasza

konkurs plastyczny – Ozdoba choinkowa

Główne założenia

- zainteresowanie uczniów tradycją związaną ze

Świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

i przestrzennej.

Informacje ogólne:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów

klas 1 – 3 oraz dzieci 6-cio letnich z Przedszkola nr 47.

2. Na konkurs można dostarczyć max. 2 ozdoby

choinkowe jednego autora wykonanych dowolną techniką.

3.Praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej

strony. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać

zawieszenie jej na choince.

4.Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą:

nazwisko i imię, klasa.

5.Prace zostaną ocenione przez jury.

Kryterium oceny prac:

- staranność wykonania,

- wrażenia artystyczne.

Prace należy dostarczyć do dnia 19 grudnia 2016 r. do p.U Grzyb sala nr.31. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Mały Samorząd Szkolny ogłasza

konkurs wiedzy

o Marii Skłodowskiej-Curie.

W konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich. Jest organizowany z okazji Dnia Patrona Szkoły. Każda klasa jest reprezentowana przez dowolną liczbę uczestników. Uczestnik otrzymuje punkt, jeżeli udzieli prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą zostaje osoba z najwyższą liczbą punktów.

Konkurs odbędzie się 27 października 2016r. po zajęciach lekcyjnych.

Zapraszamy

U.Grzyb

Motto:

„ Ten szanuje przyrodę, kto ją pozna.”

(Władysław Szafer)

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Mały Samorząd Szkolny ogłasza konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas 2– 3

oraz konkurs plastyczny dla uczniów klas 1.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

1.Uczniowie klas 1 wykonują plakat pt. „Chrońmy Środowisko – Segregujmy Śmieci, Oszczędzajmy Wodę”.

Technika wykonania prac jest dowolna (mile widziane wykorzystanie surowców wtórnych). Nie wykonujemy pracy plasteliną.

Prace dostarczamy do p.U Grzyb do 15 kwietnia. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

2.Konkurs wiedzy pt. „Co każdy młody ekolog wiedzieć powinien” zostanie przeprowadzony w dniach:

Klasy 2 – 12-13.04.2016r.

Klasy 3 – 15.04.2016r.

Przewiduje się przygotowanie testów. Każdy test składać się będzie z pytań z podanymi do każdego pytania trzema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi jedna będzie prawidłowa
Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani nagrodami i dyplomami.

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia chętnych z klas 2-3 przyjmuje p.U Grzyb do 11 kwietnia.

Organizator

Opiekun MSS – U Grzyb

Więcej artykułów…