Start O szkole

O szkole

Wirtualny spacer

W ramach dodatkowych zajęć z informatyki, uczniowie klas 6 (Sebastian Legierski, Maciej Małolepszy, Maciej Urgacz, Bartosz Krajewski) pod kierunkiem nauczyciela, przygotowali wirtualny spacer po szkole. Praca wymagała wykonania kilku tysięcy zdjęć pomieszczeń szkolnych, złożenie zdjęć w panoramę 360, obróbkę i korektę błędów. To wszystko ułożone w odpowiedniej formie, dodanie hiperłączy i umieszczenie na serwerze strony internetowej dało efekt, który można zobaczyć klikając napis poniżej.
ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA.
 

O szkole

W naszej szkole uczy się około 300 uczniów w klasach 1 - 6. Dysponujemy odnowionymi, kolorowymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salą gimnastyczną, salką do gimnastyki korekcyjnej, boiskiem, biblioteką, pracownią komputerową, stałym dostępem do Internetu.

Więcej…

 

Świetlica

Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą odrobić zadanie domowe pod okiem wychowawcy, jak również biorą udział w różnych zajęciach. Są to między innymi: zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe na boisku szkolnym lub placu zabaw, zabawy służące integracji grupy świetlicowej, seanse filmowe, jak również imprezy okolicznościowe np.: Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp. Wiele dzieci bierze udział w różnorodnych konkursach. Zapraszamy również do korzystania ze stołówki szkolnej.

Więcej…

 

Biblioteka

Na każdej przerwie zapraszamy do biblioteki szkolnej, w której zgromadzony jest pokaźny księgozbiór. Są to głównie lektury i literatura dziecięca. Dysponujemy też literaturą popularnonaukową, różnorodnymi słownikami, leksykonami, encyklopediami i czasopismami dla każdego. Nasza biblioteka, jako jedyna w mieście posiada "Wideotekę Edukacyjną". Tu dzieci znajdują nie tylko dobrą książkę, ale i fachową pomoc w przygotowaniu referatu czy innej pracy domowej.

Więcej…

 

Pracownia komputerowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało naszej szkole nową, w pełni wyposażoną pracownię komputerową.

Sala ufundowana została w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej…

 

Koło sportowe

Prężnie działa Szkolne Koło Sportowe, którego celem jest propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych.

Więcej…

 

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyką korekcyjną objęte są dzieci z klas I–III w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W zajęciach uczestniczą dzieci na podstawie skierowania lekarskiego. Zapewnia się fachową opiekę oraz szeroki zakres środków w korygowaniu wad postawy.Zajęcia odbywają się w salce korekcyjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Miła atmosfera podczas ćwiczeń sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Więcej…

 

Izba Regionalna

Od wielu lat w naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do umacniania związków młodzieży z dziedzictwem kulturowym rodzinnej miejscowości oraz regionu. Od niedawna nasza placówka wzbogaciła się o Izbę Regionalną, w której dzięki uprzejmości prywatnych ofiarodawców i osób, które wypożyczyły nam eksponaty, możemy pokazywać zabytki kultury materialnej: stroje, narzędzia, przedmioty domowego użytku, stare fotografie, książki itp.

Więcej…

 

Pedagog/Psycholog

Mały Samorząd

Świetlica

Z galerii

Dzwonki

LekcjaGodzina
1 8:00 - 8:45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.45 - 12.30
6 12.45 - 13.30
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
Ulti Clocks content