Start Obiady Płatność za obiady

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że koszt obiadów w czerwcu wynosi:

12 obiadów x 3,30 zł = 39,60

Konto wpłat

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO BP
Informacje o nadpłatach (w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka na obiedzie)  będą zamieszcane na początku każdego miesiąca w dzienniku elektronicznym.