Start Obiady

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że koszt obiadów w styczniu wynosi:

22 obiadów x 3,30 zł = 72,60

Konto wpłat

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO BP

Nowe konto wpłat na obiady (od 1.01.2018r.)

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO BP