Start Obiady

W związku z zakończeniem roku szkolnego i rozliczeniem finansowym, bardzo prosimy o zgłoszenie do 13 czerwca godz. 8:00 ewentualnej nieobecności dziecka na obiedzie w dniach 13-18 czerwca.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że koszt obiadów w czerwcu wynosi:

12 obiadów x 3,30 zł = 39,60

Konto wpłat

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO BP
Informacje o nadpłatach (w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka na obiedzie)  będą zamieszcane na początku każdego miesiąca w dzienniku elektronicznym.

Nowe konto wpłat na obiady (od 1.01.2018r.)

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO BP