Start Obiady

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że koszt obiadów w listopadzie wynosi:

19 obiadów x 3,30 zł = 62,70

Konto wpłat

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO SA

Nowe konto wpłat na obiady (od 1.01.2018r.)

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

Bank PKO SA

Od 1 stycznia 2017 wpłaty na obiady proszę dokonywać tylko na konto bankowe:

ING Bank Śląski

28 1050 1142 1000 0090 3109 9634

Odbiorca: CUW Sosnowiec

Koniecznie z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, klasa i koniecznie nazwa szkoły.

Potwierdzenie proszę przedstawić kierownikowi świetlicy.

Wpłaty dokonujemy w terminie nieprzekraczalnym do 8 każdego miesiąca.

 

W związku ze zmianami organizacji księgowości, prosimy nie dokonywać wpłat na dotychczasowe konto.
Od 1.01.2017r. będzie obowiązywało nowe konto, które podamy Państwu w najbliższym czasie.