W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły zorganizowany został dla uczniów klas VI -VIII SZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt.: "Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości". Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zastosowania zjawiska promieniotwórczości w naszym życiu oraz roli jaką odegrała w badaniach nad tym zjawiskiem Maria Skłodowska – Curie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i zaangażowanie.
 
Z nadesłanych prac decyzją Komisji Konkursowej pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe przyznano następującym uczniom:
 
1 - miejsce - Maciej Selmaj (klasa 8a)
2 - miejsce - Mikołaj Szopa (klasa 8b)
3 - miejsce - Krzysztof Swat (klasa 8b)
 
Gratulujemy!!! 
 
Wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.