Start Osiągnięcia 99 rocznica odzyskania niepodległości - wyniki

WYNIKI KONKURSU Z OKAZJI

99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Wiktoria Dziurkowska 13p.

2. Krzysztof Swat 12.5p.

3. Martyna Balbierz 12p.

4. Szymon Siwek 11,5p.

Martyna Michalska 11.5p.

Maja Kucab 11.5p.

Kamila Sitarz 11.5p.

8. Wiktoria Bielec 11p.

Emilia Gogoc 11p.

Marcel Ciepliński 11p.

11. Karol Klimas 10.5p.

Martyna Urbańska 10.5p.